Přihlásit se Nahlásit závadu Zpět
Smrad extrementů jiné čeká na vyřízení
Propadající se kanálová vpusť závady na komunikacích čeká na vyřízení
Závada lampy veřejné osvětlení čeká na vyřízení
Špatná viditelnost aut jedoucí z leva dopravní značení čeká na vyřízení
Zanešené dešťové vpusti jiné čeká na vyřízení
Nefunkční kanál závady na komunikacích čeká na vyřízení
Otevřená studna jiné čeká na vyřízení
Vypadeny pant na houpacce poškozená či neuklizená dětská hřiště čeká na vyřízení
Nesvítí lampa veřejné osvětlení čeká na vyřízení
Nesvítí lampa veřejné osvětlení čeká na vyřízení
Chybějící přechod dopravní značení čeká na vyřízení
Chybějící přechod dopravní značení čeká na vyřízení
Chybějící kontejner na bioodpad jiné čeká na vyřízení
Špatně opravené chodníky závady na komunikacích v řešení
Nedokončená Rýna na penzionu závady na městském majetku v řešení
Celá ulice - propadlá vozovka závady na komunikacích v řešení
Poškozený mostek závady na komunikacích vyřešeno
Neudržované zahrádky okolo chodníků údržba veřejné zeleně vyřešeno
Aplikace Mapa závad, Jan Kalina (honza889@gmail.com) (OpenData)