Přihlásit se Nahlásit závadu Zpět
Parkování na chodníku závady na komunikacích čeká na vyřízení
Nevyvezený kontejner s bioodpadem u školy jiné čeká na vyřízení
Chybějící značka zákaz stání dopravní značení čeká na vyřízení
Nevyvezený kontejner s bioodpadem jiné čeká na vyřízení
Neudržované zahrádky údržba veřejné zeleně čeká na vyřízení
Vyplavená Veselská cesta i cesta Mináři, omezení průjezdu závady na komunikacích čeká na vyřízení
Nefunkční rozhlas závady na městském majetku čeká na vyřízení
Porostem s části zakrytý radar dopravní značení čeká na vyřízení
Mostek cyklostezka závady na komunikacích čeká na vyřízení
Test jiné čeká na vyřízení
Chybné zobrazení obecního webu jiné v řešení
Poškozený plot na sběrném dvoře závady na městském majetku v řešení
Neořezané větve stromů údržba veřejné zeleně vyřešeno
Nebezpečný mostek na cyklostezce závady na komunikacích vyřešeno
Aplikace Mapa závad, Jan Kalina (honza889@gmail.com) (OpenData)

Nebezpečný mostek na cyklostezce

421, 691 08 Bořetice, Česká republika

Povrch mostku je poškozen, některá prkna jsou ztrouchnivělá a prasklá. Hrozí propadnutí, zejména dětské nožičky.

Stav řešení: vyřešeno


Datum Průběh řešení
28.6.2016 15:21 ztrouchnivělé desky byly vyměněny
31.1.2017 12:24 v letošním roce se připravuje celková rekonstrukce mostu na cyklostezce Bořetice - Velké Pavlovice