V mapovém okně si klikněte na bod. Otevře se Vám okno s podrobnějšími údaji.
Druhy odpadů, pro které jsou v ulicích města sběrné nádoby: papír, plast, textil, elektoodpad, bioodpad, sklo bílé, sklo barevné, kovy, oleje.
Podrobnosti ke sběrnému dvoru jsou ZDE.
Podkladem mapy mohou být letecké snímky nebo mapa. K tomuto účelu sekce je v dolní části stránky.