Přihlásit se Nahlásit závadu Zpět
Nesvítí veřejné osvětlení čeká na vyřízení
Parkování na zákazu zastavení dopravní značení v řešení
Rozhas jiné vyřešeno
UKLÁDÁNÍ RŮZNÉHO BIOODPADU černá skládka vyřešeno
Výpadek elektrické energie jiné vyřešeno
Dětské hřiště závady na městském majetku vyřešeno
Nesvítí veřejné osvětlení vyřešeno
Smrad z kanalizace jiné vyřešeno
NESVÍTÍ SVĚTLO veřejné osvětlení vyřešeno
Nesvítí světlo veřejné osvětlení vyřešeno
NEFUNKČNÍ ROZHLAS na ulici Pouzdřanská jiné vyřešeno
JISKŘENÍ DRÁTŮ EL. VEDENÍ jiné vyřešeno
Přechod pro chodce dopravní značení vyřešeno
Nepovolená skládka černá skládka vyřešeno
Nesvítí světlo veřejné osvětlení vyřešeno
Zaplavená silnice při a po deštích závady na městském majetku vyřešeno
VÝPADKY ELEKTRICKÉ ENERGIE !!! jiné vyřešeno
Instalovaný kamerový systém pana a paní Staňkových jiné vyřešeno
Nesvítí světlo veřejné osvětlení vyřešeno
Tankdrom závady na komunikacích vyřešeno
Výmol na silnici závady na komunikacích vyřešeno
Aplikace Mapa závad, Jan Kalina (honza889@gmail.com) (OpenData)

UKLÁDÁNÍ RŮZNÉHO BIOODPADU

Pod Vinohrady 693 01, 693 01 Strachotín, Česko

Dobrý den, chtěl bych touto cestou upozornit na skládku různého bioodpadu v k.ú. Strachotín. Neustále zde dochází k ukládání různého bioodpadu a tím k rozšiřování a rozrůstání se do bezprostředního okolí. Již několikrát jsem byl svědkem, jak majitelé nemovitostí ze stávající nově vzniklé zástavby na dané místo naváží různé druhy odpadu (např. majitel nemovitosti č. p. 355). Je důležité říci, že v naší obci je již delší dobu zavedeno a funguje zde třídění odpadu, tzn. že každý občan je povinen vlastnit patřičnou nádobu na bioodpad, do které vyprodukovaný odpad ukládá, a která je pak následně pravidelně vyvážena společností STKO Mikulov. Z této skládky dochází k rozptylování a poletování odpadu do okolí a tato skládka začíná i zapáchat. Pojďme si to tedy shrnout: "Naše obec odpady třídí, odpady jsou následně pravidelně vyváženy, čímž se šetří životní prostředí a naproti tomu pak v obci daní vandalové vytvářejí černé skládky, které životní prostředí opět zatěžují! Je důležité říci, že každý občan má ze zákona základní povinnost, která říká: „Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí.“ Předmětem právní ochrany je také zájem na udržování čistoty, na nenarušeném životním prostředí a na tom, aby byly věci odkládány na vyhrazená místa. Zákon o obcích dále stanovuje a upravuje sankce za správní delikty právnických a fyzických osob.
Předměty správního deliktu jsou:
- neudržování čistoty a pořádku na vlastním nebo užívaném pozemku způsobem, že je narušen vzhled obce,
- znečištění veřejného prostranství,
- narušení životního prostředí v obci,
- odložení věci mimo vyhrazené místo.
Na závěr je nutné také říci, že na rozšiřování skládky má svůj podíl i samotná obec, neboť skládka vzniká v přerostlém porostu, který ji schová před okolím, a lidé zde vyváží své odpady vesele dále. Tato rozrostlá vegetace a traviny by měli být co nejdříve obcí posekány a odstraněny, tak jako to bylo provedeno na bezprostředně sousedících a obecních pozemcích. Zarostlý pozemek je rovněž ve vlastnictví obce Strachotín, slouží veřejnému zájmu a měl by podle toho být také řádně a pravidelně udržován…

Děkuji tímto za urgentní vyřešení daného problému.

Stav řešení: vyřešeno


Datum Průběh řešení
6.5.2020 18:10 Dnes byl uvedený pozemek pomulčován a přerostlá vegetace tím byla odstraněna.