Přihlásit se Nahlásit závadu Zpět
Nesvítí veřejné osvětlení čeká na vyřízení
Parkování na zákazu zastavení dopravní značení v řešení
Rozhas jiné vyřešeno
UKLÁDÁNÍ RŮZNÉHO BIOODPADU černá skládka vyřešeno
Výpadek elektrické energie jiné vyřešeno
Dětské hřiště závady na městském majetku vyřešeno
Nesvítí veřejné osvětlení vyřešeno
Smrad z kanalizace jiné vyřešeno
NESVÍTÍ SVĚTLO veřejné osvětlení vyřešeno
Nesvítí světlo veřejné osvětlení vyřešeno
NEFUNKČNÍ ROZHLAS na ulici Pouzdřanská jiné vyřešeno
JISKŘENÍ DRÁTŮ EL. VEDENÍ jiné vyřešeno
Přechod pro chodce dopravní značení vyřešeno
Nepovolená skládka černá skládka vyřešeno
Nesvítí světlo veřejné osvětlení vyřešeno
Zaplavená silnice při a po deštích závady na městském majetku vyřešeno
VÝPADKY ELEKTRICKÉ ENERGIE !!! jiné vyřešeno
Instalovaný kamerový systém pana a paní Staňkových jiné vyřešeno
Nesvítí světlo veřejné osvětlení vyřešeno
Tankdrom závady na komunikacích vyřešeno
Výmol na silnici závady na komunikacích vyřešeno
Aplikace Mapa závad, Jan Kalina (honza889@gmail.com) (OpenData)

Zaplavená silnice při a po deštích

Družstevní 218, 693 01 Strachotín, Česká republika

Zde cela chybí nějaké řešení - odtok dešťové vody , nejvíc jde z ulice Nové a z okapů dílen a také ze dvora admin budovy Agra,. Pomohlo by prohloubení bývalé funkční příkopy podél silnice pro vsakování .
Není zde vůbec možno pro pěší, při a po deštích projít touto kaluží .Chodníky zde totiž nemáme .

Stav řešení: vyřešeno


Datum Průběh řešení
26.2.2020 19:29 Odtokový kanál byl prohlouben, na ulici Nová byl vybudován nový chodník a dešťová voda je sváděná do odtokového žlabu.