Přihlásit se Nahlásit závadu Zpět
Nesvítí veřejné osvětlení čeká na vyřízení
Parkování na zákazu zastavení dopravní značení v řešení
Rozhas jiné vyřešeno
UKLÁDÁNÍ RŮZNÉHO BIOODPADU černá skládka vyřešeno
Výpadek elektrické energie jiné vyřešeno
Dětské hřiště závady na městském majetku vyřešeno
Nesvítí veřejné osvětlení vyřešeno
Smrad z kanalizace jiné vyřešeno
NESVÍTÍ SVĚTLO veřejné osvětlení vyřešeno
Nesvítí světlo veřejné osvětlení vyřešeno
NEFUNKČNÍ ROZHLAS na ulici Pouzdřanská jiné vyřešeno
JISKŘENÍ DRÁTŮ EL. VEDENÍ jiné vyřešeno
Přechod pro chodce dopravní značení vyřešeno
Nepovolená skládka černá skládka vyřešeno
Nesvítí světlo veřejné osvětlení vyřešeno
Zaplavená silnice při a po deštích závady na městském majetku vyřešeno
VÝPADKY ELEKTRICKÉ ENERGIE !!! jiné vyřešeno
Instalovaný kamerový systém pana a paní Staňkových jiné vyřešeno
Nesvítí světlo veřejné osvětlení vyřešeno
Tankdrom závady na komunikacích vyřešeno
Výmol na silnici závady na komunikacích vyřešeno
Aplikace Mapa závad, Jan Kalina (honza889@gmail.com) (OpenData)

VÝPADKY ELEKTRICKÉ ENERGIE !!!

ulice Polní, 693 01 Strachotín, Česká republika

Neustálé výpadky elektrické energie při špatném počasí - silný vítr, bouřka, sněžení apod. na ulici Polní.

Žádám tímto o neodkladné vyřešení tohoto problému, který už od začátku Nového roku až do dnešního dne nastal nespočekrát. Dále žádám o kontrolu elektrického vedení v oblasti prostřednictvím distributora elektrické energie a následné vyřezání vegetace, dřevin, stromoví a jiných porostů, které zasahují do prostoru elektrického vedení vysokého napětí a ohrožují bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy.

Rovněž tímto apeluji na obec Strachotín a zastupitelstvo obce, aby si dohlédlo a ohlídalo veškeré odstranění veškeré vyřezané vegetace. V minulém roce toto vyřezávání bylo provedeno společností E.ON podél odtokového kanálu od ubytovny na hřišti a dále směrem na Poudřany a veškeré vyřezané dřeviny jsou dodnes pod elektrickým vedením naházeny na hromadách, a popadány, jak to asi komu od ruky odpadlo.

Při těchto akcích musí být veškeré odklizení odpadu řádně provedeno a zajištěno pracovníky provozovatele distribuční soustavy!

Prosím Vás tímto o plnění si svých povinností, aby za Vaši nedbalost a nezájem netrpěli obyvatelé nemovitostí a občané, kteří v dané lokalitě žijí!

Stav řešení: vyřešeno


Datum Průběh řešení
26.2.2020 19:25 E.ON Distribuce byli písemně vyzvání k odklizení a odstranění veškeré vyřezané vegetace v prostorách odtokového kanálu, který patří Povodí Moravy.O dalším průběhu budete informován.