Přihlásit se Nahlásit závadu Zpět
Nesvítí veřejné osvětlení čeká na vyřízení
Parkování na zákazu zastavení dopravní značení v řešení
Rozhas jiné vyřešeno
UKLÁDÁNÍ RŮZNÉHO BIOODPADU černá skládka vyřešeno
Výpadek elektrické energie jiné vyřešeno
Dětské hřiště závady na městském majetku vyřešeno
Nesvítí veřejné osvětlení vyřešeno
Smrad z kanalizace jiné vyřešeno
NESVÍTÍ SVĚTLO veřejné osvětlení vyřešeno
Nesvítí světlo veřejné osvětlení vyřešeno
NEFUNKČNÍ ROZHLAS na ulici Pouzdřanská jiné vyřešeno
JISKŘENÍ DRÁTŮ EL. VEDENÍ jiné vyřešeno
Přechod pro chodce dopravní značení vyřešeno
Nepovolená skládka černá skládka vyřešeno
Nesvítí světlo veřejné osvětlení vyřešeno
Zaplavená silnice při a po deštích závady na městském majetku vyřešeno
VÝPADKY ELEKTRICKÉ ENERGIE !!! jiné vyřešeno
Instalovaný kamerový systém pana a paní Staňkových jiné vyřešeno
Nesvítí světlo veřejné osvětlení vyřešeno
Tankdrom závady na komunikacích vyřešeno
Výmol na silnici závady na komunikacích vyřešeno
Aplikace Mapa závad, Jan Kalina (honza889@gmail.com) (OpenData)

Parkování na zákazu zastavení

Pouzdřanská 70, 693 01 Strachotín, Česká republika

Na této ulici (Pouzdřanská) od křižovatky Pouzdřanská-Osvobození po křižovatku Pouzdřanská-Sklepní a obráceně (tedy oběma směry) platí zákaz zastavení - taková ta kulatá cedule s modrým podkladem, červenou konturou a červeným "křížem" uvnitř. Zastavit znamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu.

Vyzývám obec a její zastupitele, aby tuto formulku a podobu značky "Zákaz zastavení" vysvětlili občanům obce, zejména pak obyvatelům v tomto úseku ulice, s důrazem pak obyvatelům domů č. 75, 74, 73, 68 a majiteli restaurace Strachotínská Bouda.

Upozorňuji obec a zároveň i občany, že od 17.8.2015 budu na každé v tomto úseku zaparkované vozidlo volat policii.
Proč? Protože mne už došla trpělivost - autem se tímto úsekem nedá téměř projet a pro chodce je mnohem bezpečnější jít jinudy. Nejen, že tudy i přes zákaz projíždějí kamiony, ale chodníky tady fungují jako parkoviště. A obec na to kašle.

Stav řešení: v řešení


Datum Průběh řešení
26.2.2020 19:14 Parkování vozidel se stále řeší, Policii volat můžete je to plně v jejich kompetenci,voláme ji i my.S Policií ČR se řeší možnost využíváni pouze chodníku v levé části ulice směrem od křižovatky nahoru, a v pravé části možnost podélného parkování před vlastními nemovitostmi.Pro bližší informace se můžete zastavit na OÚ.